About: naitrucooled

Website:
Profile:
מערכת גארבון של פרמיות עובדים. בנות משאירות מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי בהרצליה – צור עבור בנות עבודה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, וכדי לספק לקוחות מאובטחים נותנים שירותים ישירות לאיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לנוח הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא אך ורק עבור יתרת הילדה. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

Posts by naitrucooled:

No posts by this author.