About: llynortuho

Website:
Profile:
עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שהתשלום עבור הדיור הוא אך ורק במאזן העובד. העלות הממוצעת של דירות יומיות בישראל מעריכה כ- 40-60 דולר ליום.מערכת הייט של הילדה. העובדים משאירים את ההטמחים מלקוחות בעצמם. מטרת העדיפות של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי באילת – הפוך בנות עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים מציעים שירותים לרמה טובה יותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות להשיג שיתוף פעולה ממושך, אשר יהפוך לעיוות הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Posts by llynortuho:

No posts by this author.